Tagrenovering Danmark – Få komplet tagreparation

Udtrykket tagkonstruktion anvendes her for hele tagkonstruktionen med bærende underkonstruktion og tagskind. Nogle gange refererer det kun til det bærende lag af taget, hvorfra taghuden skelnes. En tagrenovering bliver nødvendig, når taget ikke længere kan udføre sine opgaver.

Disse opgaver er: beskyttelse af ejendommen mod vejret (tagdækning) at holde den varme, der genereres i huset i huset (isoleringslag), for at forhindre fugt i at beskadige tagkonstruktionen (dampspærre, dampspærre), Bærende øvre taglag (den faktiske tagkonstruktion lavet af bjælker og / eller spær). Hvis taget er et koldt tag, tilføjes et ventilationslag, mens fugtbarrieren normalt forsvinder eller kun er svag, for i dette tilfælde skal den fugtige luft trænge igennem tagkonstruktionen til ventilationslaget, hvor det transporteres væk. Der er nogle indikationer til fordel for en tagrenovering.

Ud over åbenbar beskadigelse af tagkonstruktionen, såsom tagsten, der er faldet af eller glider, er der andre, mindre mærkbare indikationer på, at en tagrenovering eller tagrenovering afventer. Gratis rådgivning fra en tagdækker kan give information. Den bedst mulige varmeisolering som en del af taghuden er vigtig af hensyn til omkostningerne. Afhængigt af hvordan taget er konstrueret, går 15 til 20% af den varmeenergi i huset tabt. Samtidig stiller lovgiveren krav til den minimale isoleringseffekt af tag og tagbeklædning. I princippet er utætte områder af tagbeklædningen, fugtige områder og skimmelsvamp, rådne komponenter såsom lektre eller tagudhæng og defekt eller ikke fastgjort bly på mursten presserende tegn på en nødvendig tagfornyelse.

Hvis det er tilgængeligt indefra, kan revner i tagbjælkerne eller spor af savsmuld, som indikerer træorm, også identificeres som et tegn på behovet for tagrenovering. Tagets alder giver også oplysninger: afhængigt af konstruktion og belastning kan et flisetag, der er fastgjort med hånden, vare op til 50 år. Senest på dette tidspunkt skal taget og dets elementer såsom tagkonstruktionen undersøges nøje. En tagrenovering vil være nødvendig. En tagreparation er en god grund til at tænke på at modernisere taget. Hvis taget åbnes alligevel, kan du forbedre isoleringen direkte og spare varmeomkostninger.

Nogle gange er det endda obligatorisk. Energibesparelsesforordningen (EnEV 2014) i tillæg 3 specificerer, at visse typer tagreparationer skal overholde værdier for den maksimalt tilladte varmepermeabilitet. Du skal muligvis planlægge ny tagisolering her. Hvad skal du passe på, når du renoverer et tag? En tagfornyelse kan undgås: regelmæssig kontrol og konstant reparation af allerede beskadigede tage kan forsinke tagrenoveringen et stykke tid. Tagrenoveringen bliver uundgåelig senest, når fugt naturligvis trænger ind.

Derefter skal man frygte “tagsvampen”, hvilket igen medfører en massiv forringelse af tagkonstruktionen. Tagbelysning har også indflydelse på trivsel (tilstrækkeligt dagslys) og tagets energiske parametre (varmetab, fugtbalance og luftudveksling). Det er vigtigt at finde det rigtige tidspunkt for at kunne gennemføre en mere omkostningseffektiv tagrenovering, før en komplet tagfornyelse er nødvendig.

Skimmelvækst, fugt i isoleringen og rådne bjælker, hvad enten det er varme eller kolde tage, som ikke registreres i tide, repræsenterer et massivt fald i værdien af ​​hele ejendommen Medtag risici fra skimmelvækst i beregningen. En tagrenovering vejer betydeligt mindre end dit eget helbred. Frem for alt skal tagisoleringen matche bygningsstoffet – en meget høj isoleringstykkelse kan også føre til problemer i en gammel bygning uden ledsagende foranstaltninger.

Planlægning med en specialist hjælper her. Asbest eller store byggeprojekter: Tagrenovering kun af en specialist Lokale eksperter, især veletablerede tagdækningsvirksomheder, har den nødvendige viden til at identificere skader på taget. Til tagrenovering eller tagreparation bør du derfor absolut vælge kvalificerede specialfirmaer. Uafhængige eksperter kan også kaldes til for at vurdere behovet for en tagrenovering. Især når man køber en gammel bygning, skal en ekspert give en vurdering: omkostningerne til en komplet tagfornyelse er normalt flere titusinder af euro. Tagrenovering og fornyelse kan undertiden udføres af dygtige håndværkere selv

Hvor lang tid tager en tagrenovering? I løbet af en omfattende tagrenovering med tagisolering kan der antages en arbejdslængde på flere uger. At vælge det rigtige tidspunkt spiller en afgørende rolle i en vellykket renovering. En gradvis renovering bør foretrækkes. Her er taget kun delvist tildækket og behandlet, så skader fra regn og snefald kan undgås. Fugt kan beskadige isoleringsmaterialerne, føre til varmetab og skade på bygningen.

Hvad koster en tagrenovering? Omkostningerne ved en tagrenovering ligger i gennemsnit mellem 50 euro og 120 euro pr. M2. De afhænger af følgende faktorer: Tagets form Afhængig af tagformen og husets alder skelnes der mellem forskellige typer renovering: Renovering af fladt tag, renovering af skråt tag eller renovering af flisetag er eksempler på forskellige områder. Tagformen har indflydelse på typen af ​​tagrenovering og har derfor en direkte indvirkning på omkostningerne.

Areal af taget Jo større taget er, jo højere er omkostningerne selvfølgelig. Baseret på tagarealet er det muligt for tagdækkeren at estimere omfanget af byggeriet. Ønsket materiale til tagdækning og isolering De ønskede materialer er en yderligere faktor, der påvirker omkostningerne ved en tagrenovering. Tagsten og isoleringsmaterialet har en direkte indvirkning på omkostningsregnskabet.

Type tagrenovering Skal port og spær udskiftes? Eller er det nødvendigt at udskifte tagstenene. Giver ekstra isolering mening på grund af en planlagt tagudvidelse? Indeholder den gamle isolering stadig asbest? Svarene på disse spørgsmål har en direkte indvirkning på omkostningerne ved tagudvidelsen.